Δέσμη εργασιών 7: Πιλοτική Φάση

Σκοπός Δέσμης Εργασίας

Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του Προσχέδιου Πακέτου Διευκόλυνσης στην «πράξη» και λήψη σχολίων από τους χρήστες υπηρεσιών, προκειμένου να βελτιωθεί το πακέτο.

Στόχοι Δέσμης Εργασίας

  • Χρήση του Προσχέδιου Πακέτου Διευκόλυνσης για παράδωση του μαθήματος σε ενήλικες εκπαιδευομένους που είναι σε ανάκαμψη.
  • Παροχή μαθησιακών εμπειριών στους ενήλικες εκπαιδευόμενους που θα τους ενθαρρύνουν να διατηρήσουν τη συμμετοχή στη μάθηση και να ενισχύσουν έτσι τις ευκαιρίες για την κοινωνική ένταξη.
  • Χρήση των εργαλείων αξιολόγησης που ενσωματώνονται στο πακέτο για την αξιολόγηση του αντίκτυπου της μαθησιακής δραστηριότητας.
  • Συλλογή δεδομένων πάνω στη πιλοτική διαδικασία παράδοσης και προσβασιμότητα στη Προσχέδια Εργαλειοθήκη Αξιολόγησης.