Δέσμη εργασιών 4: Φάση Ομάδας Εστίασης - ομαδικές συζητήσεις με τους χρήστες των υπηρεσιών και τους εκπαιδευτές

Σκοπός Δέσμης Εργασίας

Συγκέντρωση απόψεων από τους χρήστες και παρόχους υπηρεσιών σε ό, τι απαιτούν για την πρόσβαση στη εκπαίδευση μαθήματος και προσδιορισμός των βασικών πτυχών για την ανάπτυξη ενός τέτοιου μαθήματος.

Στόχοι Δέσμης Εργασίας

Ανάπτυξη και σύνταξη ενός σχεδίου για τις ομάδες εστίασης για να οργανωθεί και να παραδοθεί από κάθε συνεργάτη και με τη συμμετοχή των χρηστών υπηρεσίας και των εκπαιδευτών (δηλαδή τους επαγγελματίες που εμπλέκονται άμεσα με την προώθηση της εκμάθησης των συναφών δραστηριοτήτων με την ομάδα στόχου που αποτελεί μέρος του ρόλου τους στη λειτουργία φαρμάκων / εκπαίδευση).