Δέσμη εργασιών 1: Διαχείριση

Σκοπός Δέσμης Εργασίας

Γενικός συντονισμός και διαχείριση του έργου για να εξασφαλισθεί ότι οι προθεσμίες τηρούνται και τα ορόσημα επιτυγχάνονται. Η επιτυχία στο πακέτο εργασιών θα υποδείξει ότι το έργο είναι καλά συντονισμένο και ότι διατηρείται μια καλή σχέση μεταξύ των συνεργατών.

Στόχοι Δέσμης Εργασίας

  • Ολοκλήρωση των εκθέσεων παρακολούθησης του έργου για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
  • Ολοκλήρωση της Συμφωνίας Επιχορήγησης και της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης
  • Κίνδυνος και θέμα διαχείρισης