Privire de ansamblu asupra proiectului (Rezumatul proiectului)

Activitățile în scopul accesului la educație al adulților, care cuprind o conștientizare a problemelor predominante în viața celor sunt în recuperare din dependent, vor veni în urma consultării cu cei asigură sprijinul, și cei care au nevoie de sprijin în același timp, pentru a se asigura că programele satisfac nevoile oamenilor în recuperare. Scopul este de a lucra cu ambele grupuri pentru a dezvolta un ”Curs de Acces la Învățare”. Va căuta să sprijine și să ajute la menținerea participării în învățarea adulților, în vederea dezvoltării Capitalului de recuperare, să dezvolte auto-eficiența și să crească oportunitățile pentru incluziunea socială și participare comunitară a acelor persoane care au trecut printr-o perioadă îndelungată de consum inadecvat de alcool sau droguri.

Continue Reading

Obiective

Principalele obiective ale acestui proiect sunt:

  1. Utilizarea unui sistem de management extins în vederea derulării eficiente a proiectului
  2. Oferirea unei baze de pornire a proiectului prin realizarea unui analize a politicilor și practicilor în domeniul recuperării din adicții la nivel European.
  3. implicarea adulților în recuperare din adicții și a furnizorilor de servicii.
  4. bazat pe datele obținute să elaboreze materiale pentru un pachet de Cursuri de ”Acces la educație”, care să cuprindă activități de învățare specifice – generale și culturale care să adreseze barierele de învățare pe care le întâmpină persoanele dependente în recuperare.
  5. Elaborarea unui KIT de evaluare destinat sprijinirii personalului de educație pentru a evalua eficiența activităților de învățare.

Continue Reading