Obiective

Principalele obiective ale acestui proiect sunt:

 1. Utilizarea unui sistem de management extins în vederea derulării eficiente a proiectului
 2. Oferirea unei baze de pornire a proiectului prin realizarea unui analize a politicilor și practicilor în domeniul recuperării din adicții la nivel European.
 3. implicarea adulților în recuperare din adicții și a furnizorilor de servicii.
 4. bazat pe datele obținute să elaboreze materiale pentru un pachet de Cursuri de ”Acces la educație”, care să cuprindă activități de învățare specifice – generale și culturale care să adreseze barierele de învățare pe care le întâmpină persoanele dependente în recuperare.
 5. Elaborarea unui KIT de evaluare destinat sprijinirii personalului de educație pentru a evalua eficiența activităților de învățare.
 6. Elaborarea unui Pachet pentru Facilitatori, care să conțină Cursul și Kitul de Evaluare al formatorilor; acesta fiind de folos și pentru diseminarea mai extinsă.
 7. Pilotarea Pachetului pentru Facilitatori cu utilizatorii de servicii (beneficiarii) și furnizorii de servicii în fiecare țară.
 8. Folosirea feedback-ului din studiile pilot pentru a revizui Pachetul de curs și Kitul de evaluare.
 9. Dezvoltarea și derularea unei strategii de diseminare care să includă un website, rețeaua socială, publicarea de articole și Conferința proiectului.
 10. Dezvoltarea unei platforme de e-learning care să conțină Pachetul Facilitatorilor, activitățile/instrumentele de învățare digitale, precum și un Modul de Formare de Formatori care să ofere suport în utilizarea resurselor digitale.
 11. Elaborarea și derularea unei strategii în vederea exploatării rezultatelor proiectului și după terminarea proiectului și sprijin în preluarea curriculei de învățare a adulților, de către o instituție din Europa.
 12. Asigurarea impactului proiectului la nivel european prin activități de exploatare și diseminare.

Principalele scopuri ale proiectului sunt:

 1. Să elaboreze un curs de ”Acces la educație” care să vină în întâmpinarea nevoilor persoanelor în recuperare. Acest lucru va fi realizat prin consultarea celor care oferă suport persoanelor în recuperare dar și a celor care au nevoie de suport.
 2. Creșterea șanselor persaonelor în recuperare de incluziune socială și participare comunitară după ce au trecut printr-o perioadă îndelungată de consum inadecvat de alcool sau droguri
 3. Oferirea de oportunități adulților în recuperare să identifice și să se mențină pe o traiectorie către educația superioară, care să țină cont de barierele pe care persoanelor marginalizate sociale le întâmpină. Acest lucru se va realiza printr-un dialog între personalul de educație, persoanele în recuperare și furnizorii de tratament/servicii de recuperare în adicții.