Privire de ansamblu asupra proiectului (Rezumatul proiectului)

Activitățile în scopul accesului la educație al adulților, care cuprind o conștientizare a problemelor predominante în viața celor sunt în recuperare din dependent, vor veni în urma consultării cu cei asigură sprijinul, și cei care au nevoie de sprijin în același timp, pentru a se asigura că programele satisfac nevoile oamenilor în recuperare. Scopul este de a lucra cu ambele grupuri pentru a dezvolta un ”Curs de Acces la Învățare”. Va căuta să sprijine și să ajute la menținerea participării în învățarea adulților, în vederea dezvoltării Capitalului de recuperare, să dezvolte auto-eficiența și să crească oportunitățile pentru incluziunea socială și participare comunitară a acelor persoane care au trecut printr-o perioadă îndelungată de consum inadecvat de alcool sau droguri.

Cursul va oferi oportunitatea pentru ca adulții în recuperare să aloce și să-ți mențină o traiectorie către educație superioară, ținând cont de barierele specifice pe care persoanele marginalizate social le pot întâmpina. Intenționăm să facem acest lucru prin crearea unui dialog între personalul de educație, persoane în recuperare (adulți în învățare) și furnizorii de servicii de tratament și recuperare din adicții.

Un factor cheie va fi elaborarea unui KIT de evaluare destinat sprijinirii personalului de educație pentru a evalua impactul participării asupra auto-eficacității și a contribuției activităților de învățare la menținerea susținută a participării la învățare. Impactul ultimei este inovativ în elaborarea resurselor orientate spre utilizator, care să sprijine Capitalul de recuperare, facilitând reintegrarea socială.

Rezultatele proiectului contribuie la scopul Programului UE de învățare pe tot parcursul vieții, îmbunătățind atractivitatea și accesibilitatea oportunităților de învățare pentru grupul de adulți în recuperare care sunt în risc de excluziune socială și marginalizare. Angajamentul susținut în continuarea educației poate să contribuie la creșterea șanselor de angajare și reintegrare socială. Obiectivele proiectului sunt consistente, alături de strategiile europene de dezvoltare a unor societăți mai inclusive care să asigure tuturor cetățenilor accesul la oportunități de învățare și de a-și dezvolta aptitudini pe tot parcursul vieții.