Pachetul de lucru 9: Diseminare

Scopul pachetului de lucru:

Oferirea beneficiarilor de servicii şi a practicienilor din domeniu şi a altor părţi interesate (de exemplu: factori de decizie, cadre universitare) a unor informaţii despre proiect şi rezultatele sale. Acestea vor fi accesibile pentru public. Strategia de diseminare se va axa pe evenimente locale, naţionale, europene şi internaţionale. Va fi acordată o atenţie specială pentru a ajunge la beneficiarii de servicii şi la alte părti care lucrează cu grupul ţintă. Se vor cere forme inovative şi creative de captivare a beneficiarilor şi formatorilor, precum buletine informative online, workshop-uri, reţele sociale şi aplicaţii media. Materialul educaţional va fi disponibil în format digital pe site-ul proiectului, şi va fi accesibil de o gamă largă de membri ai grupului ţintă şi de alte persoane interesate.

Obiectivele pachetului de lucru:

  • Planul de diseminare detaliat
  • Promovarea diseminarii folosind retelele sociale (LinkedIn,Twitter)
  • Crearea şi dezvoltarea unui site specific (care să includă Platforme de Învăţare online, instrumentele activităţilor de învăţare digitală, Modulul de formare de formatori) şi realizarea unei sigle şi pliante
  • Producerea Comunicatelor de presă/Buletinelor informative pentru diseminare media
  • Conferinţa de final de proiect pentru diseminarea rezultatelor pentru publicul larg şi asigurarea sprijinului ulterior proiectului
  • Elaborarea unor articole academice si de catre practicieni
  • Partenerii vor utiliza reţeaua lor de de părţi interesate, factori de decizie, şi alţi actori relevanţi care comunică proiectul si rezultatele pe larg