Pachetul de lucru 8: Elaborarea Pachetului Final de Facilitare

Scopul pachetului de lucru:

Producerea Pachetului Final de Facilitare pentru diseminare, bazându-se pe feedback-ul obţinut de la beneficiarii de servicii pe parcursul PL7 (Faza Pilot)

Obiectivele pachetului de lucru:

Scopul general al pachetului de lucru poate fi împărţit în 4 obiective:

  • Revizuirea Pachetului de Curs şi Instrucţiunile de Livrare (în Pachetul Final de Curs)
  • Revizuirea Setului de Instrumente de Evaluare şi a Instrucţiunilor de Utilizare (în Setul Final de Instrumente de Evaluare)
  • Îmbinarea Pachetului Final de Curs şi a Setului Final de Instrumente de Evaluare (şi cele 2 seturi de Instrucţiuni ) în Pachetul Final de Facilitare
  • Producerea Raportului Final de proiect