Pachetul de lucru 7 : Faza Pilot

Scopul pachetului de lucru:

Evaluarea eficacităţii Pachetului de Facilitare în contextul ,,vieţii reale’’ şi obţinerea de feedback de la beneficiarii de servicii cu scopul de a retuşa conținutul.

Obiectivele pachetului de lucru:

  • Folosirea Pachetului de Facilitare pentru oferirea cursului adulţilor în recuperare
  • Furnizarea acestor cursanţi adulţi a unor experienţe de învăţare care îi va ajuta să păstreze participarea în procesul de învăţare şi le va creşte şansele de incluziune socială.
  • Folosirea Instrumentelor de Evaluare incorporate în Pachet pentru evaluarea impactului pe care îl au activităţile de învăţare
  • Colectarea datelor despre procesul de livrare a programului pilot şi accesibilitatea Setului de Instrumente de Evaluare