Pachetul de lucru 3 :Stabilirea contextului: Analiza politicilor și a practicilor

Scopul pachetului de lucru

În ţările partenere,pot fi implicate diferite abordări referitoare la droguri. Similar, rolul învăţării in acest sens poate sau nu să fie recunoscut. Alte ţări europene care nu fac parte din angajament au deja perspective diferite pe aceste teme. Pachetul de lucru îşi va propune să împărtăşeasca cunoştinte despre politica şi practica în parteneriate şi în UE.
Modul în care problema consumului de drog şi tratamentul este perceput în fiecare ţară este important, deoarece acesta poate influenţa percepţia proprie a celor aflaţi în programe de recuperare, afectându-le atitudinile de învăţare şi nivelul de încredere în angajarea cu success intr-un program destinat învăţării adulţilor. Pachetul va furniza un context pentru dezvoltarea unor materiale de discutie pentru focus-grup şi pentru dezvoltarea unor pachete de lucru ulterioare.

Obiectivele pachetului de lucru:

  • Punctele Naționale de Contact vor fi contactate în vederea accesării datelor actualizate sau a celor care lipsesc. Aceste date vor fi apoi completate cu cunostintele oferite de ţările partenere. Cu scopul de a le putea compara, va fi dezvoltat un şablon pentru colectarea de informaţii
  • Utilizând acest cadru, se va realiza o prezentare generală a politicilor şi practicilor în ceea ce priveşte consumul de droguri şi programele de recuperare, începând cu un accent pan-european înainte de forarea în contextele-specifice ale ţărilor partenere.