Pachetul de lucru 1 : Management

Scopul pachetului de lucru

Coordonarea globală şi managementul proiectelor pentru asigurarea încadrării in termenele limită şi reperele stabilite sunt îndeplinite. Succesul obţinut în urma parcurgerii pachetului de lucru va indica faptul că proiectul este bine coordonat şi că este menţinută o relaţie bună între parteneri.

Obiectivele pachetului de lucru

  • Finalizarea rapoartelor de monitorizare a proiectelor pentru Comisia Europeană
  • Finalizarea Contractului de Finanţare şi Acordului de Parteneriat
  • Managementul riscului si al problemelor